ความแข็งแกร่งของโลกคือความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณ

พระกิตติคุณเป็นบุคคลที่ผิดธรรมดาและนี่เป็นเพียงตัวอย่าง… Continue reading ความแข็งแกร่งของโลกคือความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณ