การรักษาฝ้านั้นต้องใช้ความอดทนและมีวินัยสูง

ฝ้า เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อย ซึ่งไม่ได้มีมาแต่กำเนิด… Continue reading การรักษาฝ้านั้นต้องใช้ความอดทนและมีวินัยสูง